out of the box2

BOVENSTROOM EN ONDERSTROOM

Bovenstroom en Onderstroom, Structuur en Cultuur vormen samen de organisatie. Transitie in goede banen leiden? Slagvaardige interim manager nodig? Betere samenwerking? Team coaching? Geen enkele organisatie is hetzelfde, elke organisatie kent zijn eigen dynamiek. Sjenet kijkt samen met u wat nodig is, welke stap op welk moment. Ze gaat voor resultaat en doet dat samen met de medewerkers. Zij bepalen uiteindelijk of iets slaagt of niet.

‘Organisaties zijn net mensen, alles is met elkaar verbonden en verdient volle aandacht’
In de samenwerking richt Sjenet zich op zowel de Bovenstroom als de Onderstroom. We kijken naar de Structuur zoals duidelijke afspraken, heldere verantwoordelijkheden en rollen, transparante en eenvoudige processen. Daaronder ligt de Cultuur, datgene wat een organisatie maakt tot wat ze is en waar de bereidheid ligt tot verandering. Sjenet is ervan overtuigd dat aandacht voor beide aspecten cruciaal is om verandering, projecten en nieuwe ontwikkelingen te laten slagen.

 DIENSTEN

CRABET_Organisatieadvies

ORGANISATIEADVIES
ORGANISATIEADVIES

Structuur en Cultuur
Juiste persoon de juiste plek
Transparante Processen

CRABET_Interim en Projecten

INTERIM & PROJECTEN
INTERIM & PROJECTEN

Slagvaardig Management
Pragmatische aanpak
Oog voor mensen

CRABET_Teamontwikkeling

TEAMONTWIKKELING
TEAMONTWIKKELING

Teamcoaching
Sociale Veiligheid
Meer inzicht door DISC

CRABET-coaching

COACHING
COACHING

Persoonlijke Coaching
Authentiek leiderschap
Systemische Coaching

SJENET VAN DER PLAS

CRABET is opgericht door Sjenet van der Plas, een ervaren professional met brede ervaring in de zorg en het bedrijfsleven op het gebied van HR, Organisatieontwikkeling en (Team)Coaching. Door haar ervaring als lijn- en stafmanager, Organisatieadviseur en Coach weet ze hoe organisaties werken en weet ze onuitgesproken zaken boven tafel te krijgen. De combinatie van Bovenstroom en Onderstroom maken Sjenet een flexibele en complete professional. Ze combineert deze kennis en ervaring met een slagvaardige insteek en kijkt daarbij goed naar wat mensen nodig hebben.

  • Op zoek naar een slagvaardige interim (project) manager HR?
  • Een verandering doorvoeren in de organisatie?
  • Advies ten aanzien van organisatie-of teamontwikkeling?
  • Aan de slag met Sociale Veiligheid?
  • Ontwikkeling van jezelf of een teamlid?

Kijk hier voor meer informatie over onze dienstverlening 

 

‘Scherpe analyses, mensgerichte aanpak die leiden tot echt resultaat.
In een jaar tijd staat ons HR team als een huis en is in onze fusieorganisatie een goede basis gelegd. Sjenet, dank daarvoor!’

Anke Verkade-Bosma, Bestuurder MEE-Vivenz

KLANTEN

CONTACT

Info@crabet.com

 

CRABET

Voor Bovenstroom en Onderstroom