CRABET for CULTURE and STRUCTURE

STRUCTURE AND CULTURE

Bovenstroom en Onderstroom, Structuur en Cultuur vormen samen de organisatie. Transitie in goede banen leiden? Tijdelijke invulling voor een project? Betere samenwerking? Zelfstandige teams? Stroomlijnen van processen?  Geen enkele organisatie is hetzelfde, elke organisatie kent zijn eigen dynamiek. Sjenet kijkt samen met u wat nodig is, welke stap op welk moment. Ze gaat voor resultaat en doet dat samen met de medewerkers. Zij bepalen uiteindelijk of iets slaagt of niet.

‘Organisaties zijn net mensen, alles is met elkaar verbonden en verdient volle aandacht’
In de samenwerking richt Sjenet zich op zowel de Bovenstroom als de Onderstroom. We kijken naar de Structuur zoals duidelijke afspraken, heldere verantwoordelijkheden en rollen, transparante en eenvoudige processen. Daaronder ligt de Cultuur, datgene wat een organisatie maakt tot wat ze is en waar de bereidheid ligt tot verandering. Sjenet is ervan overtuigd dat aandacht voor beide aspecten cruciaal is om verandering, projecten en nieuwe ontwikkelingen te laten slagen.

 SERVICES

CRABET_Organisatieadvies

O
DRIVING CHANGE

Culture and Structure
Right person right place
Lean Processes

CRABET_Interim en Projecten

I
INTERIM & PROJECTS

Decisive Management
Pragmatic Approach
People Management

CRABET_Teamontwikkeling

T
TEAM DEVELOPMENT

Improve cooperation
Team Coaching
 DISC for teams

CRABET_Coaching

C
COACHING

Personal Coaching
Authentic Leadership
Systemic Coaching

SJENET VAN DER PLAS

CRABET is founded by Sjenet van der Plas, a seasoned professional met brede Management ervaring in de zorg en het bedrijfsleven en op het gebied van Organisatieontwikkeling en (Team)Coaching. Door haar ervaring als lijn- als stafmanager, Organisatieadviseur en Coach weet ze hoe organisaties werken en weet ze onuitgesproken zaken boven tafel te krijgen. De combinatie van Bovenstroom en Onderstroom maken Sjenet een flexibele en complete professional. Ze combineert deze kennis en ervaring met een slagvaardige insteek en kijkt daarbij goed naar wat mensen nodig hebben.

  • Op zoek naar een slagvaardige interim manager?
  • Behoefte aan een frisse blik op een vraagstuk wat niet verder komt?
  • Een verandering doorvoeren in de organisatie?
  • Een langdurige zieke projectmanager vervangen?
  • Ontwikkeling van jezelf of een teamlid?

Learn more about our services

‘Scherpe analyses, mensgerichte aanpak die leiden tot echt resultaat.
In een jaar tijd staat ons HR team als een huis en is in onze fusieorganisatie een goede basis gelegd. Sjenet, dank daarvoor!’

Anke Verkade-Bosma, Bestuurder MEE-Vivenz

CUSTOMERS

CONTACT

Info@crabet.com

CRABET

For Culture and Structure