‘Het vertalen van organisatievragen naar de juiste HR Analyses. Het vertalen van de HR Analyses naar concrete Organisatiedoelen’

HR ANALYTICS

Wilt U wilt niet meer alleen op gevoel besluiten maar ook de Data laten spreken? Crabet adviseert en begeleidt u in de stap naar HR Analytics. Lees verder voor onze aanpak, HR Analytics in de Praktijk en ons aanbod van Workshops.
gebruik maakt van HR Analytics.
STARTEN MET HR ANALYTICS, ONZE AANPAK
Onze aanpak is pragmatisch en erop gericht om snel resultaten te laten zien zodat het enthousiasme voor HR Analytics zal groeien.

 • Begin klein
 • Laat snel resultaten zien
 • Bouw een team dat gelooft in de kracht van Analytics
 • Zorg voor partners en support in de organisatie

voe
HR ANALYTICS IN DE PRAKTIJK
HR Analytics gebruiken om pro-actief het management te kunnen adviseren? HR heeft Data op allerlei terreinen en hieronder vind je enkele voorbeelden hoe Analytics kan worden ingezet. De eerste stap is reporting en dashboards om vervolgens inzicht te genereren en door middel van data analyse de besluitvorming verbeteren. 


HR ANALYTICS en RECRUITMENT

Uw recruitment data is een bron van kostbare informatie. Of u nu werkt met een Applicant Tracking System (ATS) of dat de data is geïntegreerd in het standaard HR systeem, er is veel informatie beschikbaar die gebruikt kan worden om uw recruitmentproces te verbeteren en die mensen aan te trekken die passen bij de organisatie en daadwerkelijk het verschil maken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Welke manieren zijn het meest effectief om de juiste mensen binnen te halen in termen van tijd en geld
 • Wat zijn de kenmerken van de huidige succesvolle medewerkers en hoe kunnen we die kenmerken gebruiken bij het selectieproces
 • Aantal nieuwe medewerkers dat vertrekt binnen een jaar en de kosten hiervan
 • Invultijd van een vacature
 • kosten van het invullen van een vacature

Het inzichtelijk maken van dit soort informatie is het startpunt van een proces waarin uw recruitment effectiever en efficiënter wordt. Nog belangrijker is dat er  een betere match gemaakt kan worden met wie er daadwerkelijk bij de organisatie past en daar naar verwachting ook een aantal jaar zal blijven. Op die manier draagt HR bij aan de organisatiebrede doelen.
aantal jaar zal blijven.
HR ANALYTICS en VERZUIM
Er is een groot verschil tussen sectoren en organisaties als het gaat om verzuim. Een bekend beeld is dat organisaties met een lage uitstroom vaak een hoog verzuim kennen. Verzuim kost geld en het is dan ook de moeite waard om te onderzoeken of het verzuimpercentage naar beneden kan worden bijgesteld. De eerste stap is het op een structurele manier inzichtelijk maken van de situatie in uw organisatie.

 • Wat zijn de verzuimcijfers voor de korte, middellange en lange termijn
 • Zijn er afdelingen die een ander beeld laten zien
 • Hoe is de verdeling van verzuim in relatie tot bepaalde functiegroepen
 • Zijn er seizoensinvloeden zichtbaar

Als er een beter beeld is van het verzuim kunnen er interventies worden ingezet om verzuim gericht aan te pakken. Een voorbeeld is het JDR (Job Demands Resources) model wat onderzoekt wat de invloed is van werkeisen enerzijds en voldoende energiebronnen anderzijds op de productiviteit en motivatie van medewerkers.
medewerkers.
HR ANALYTICS en TALENTMANAGEMENT
Het aantrekken en behouden van talent is voor organisaties een belangrijk thema. Onderzoek laat zien dat succesvolle medewerkers meer bijdragen aan de organisatieresultaten en het is dan ook van groot belang deze medewerkers blijvend te binden.
Door middel van Datagedreven HR wordt inzichtelijk

 • Wie deze succesvolle medewerkers zijn
 • Wat hun groeipad is geweest
 • Welke medewerkers de potentie hebben om uit te groeien tot een succesvolle medewerker
 • Hoe het verloop is binnen deze groep etc.

Op basis van deze informatie kan je gerichte acties definiëren. Wanneer je weet dat succesvolle medewerkers na 2 tot 3 jr zijn uitgekeken in hun rol, zorg dan dat je voor die tijd het gesprek met hen aangaat over een volgende stap.
Actief inzetten van job rotatie is een effectieve manier om ongewenst verloop te voorkomen en medewerkers te behouden voor de organisatie.
organisatie.
Neem contact op om vrijblijvend te bespreken wat Datagedreven HR en Analytics voor uw organisatie kan betekenen.
Lees verder voor onze Workshops

HR ANALYTICS WORKSHOPS

 HR ANALYTICS IN 1 DAG

 • Wat is HR Analytics
 • Wat levert HR Analytics op
 • Hoe start ik met HR Analytics
 • HR Analytics in de praktijk

     HR ANALYTICS VOOR MANAGERS

 • Introductie Datagedreven werken en Analytics
 • Impact van HR Analytics op de organisatie
 • Aanpak en Tooling
 • HR Analytics Business Cases

    HANDS-ON ANALYTICS

 • Aan de slag met een dataset in Excel
 • Maak je eigen dashboard
 • Slicing en dicing in Excel
 • Vertalen van Inzicht naar Actie

     VAN HR METRICS NAAR ANALYTICS

 • Waarom meten we wat we meten
 • Verschillen Metrics en Analytics
 • Van Metrics naar Analytics
 • Gebruik Analytics voor Strategisch HR

WAT KLANTEN ZEGGEN

‘ Tijdens de Masterclass ‘People Analytics for HR Leaders’, was Sjenet onze enthousiaste gids bij de HR Value Chain,
Metrics en Analytics. Dankzij Sjenet was de opleiding een inspirerende mix van theoretische inzichten,
oefeningen en interactie met deelnemers van verschillende organisaties’

Kitty van der Heijden – Lek
Vrije Universiteit Amsterdam

CONTACT

info@crabet.com

CRABET

Voor Wendbare Organisaties