‘Wat zijn de sleutelposities in uw organisatie? Hoe lang blijven mensen? Wie vertrekken er? Strategische Personeelsplanning, van inzicht naar actie’

STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING

‘FAILING TO PLAN IS PLANNING TO FAIL’
De toekomst van uw organisatie hangt af van de juiste mensen op de juiste plek. Een wendbare organisatie kijkt vooruit en maakt gebruik van beschikbare informatie om op tijd keuzes te maken. Uw HR Data zijn een bron van informatie die helpen om actief aan de slag te gaan met Strategische Personeelsplanning.

 • Waar wil uw organisatie over 3 jaar staan?
 • Hoe vertaal je de strategiedoelen naar concrete HR doelen?
 • Wat betekent dat voor de invulling van het personeel?
 • De juiste persoon op de juiste plek


IN 5 STAPPEN NAAR EEN STRATEGISCH PERSONEELSPLAN
Een strategisch personeelsplan zorgt dat de personele bezetting in lijn is met de doelen van de organisatie.

In de volgende 5 stappen laten we zien hoe je daar komt
in
1. FORMULEER
Formuleer strategische en vervolgens operationele HR doelen die zijn afgeleid van de strategische organisatiedoelen.

in
2. ANALYSEER
Analyseer welke wijzigingen er dienen plaats te vinden in het huidige personeelsbestand om de organisatie klaar te maken voor de toekomst.

 • Hebben we goed inzicht in de samenstelling van het personeel?  Denk aan de opbouw van bepaalde functieniveaus, verdeling van Hay levels etc
 • Welke personeelsleden zijn cruciaal voor het succes van de organisatie en hoe kunnen we die behouden? Gebruik van de 9-Box Grid
 • Is de opvolging van cruciale rollen binnen de organisatie goed geborgd?
 • Dienen er nieuwe functies te worden gecreëerd of functies te verdwijnen?
 • Is het recruitmentproces efficiënt ingericht?
 • Hoe ziet het verzuim eruit?
 • Is de uitstroom onder controle?

3. ONTWIKKEL
Ontwikkel naar aanleiding van de analyse een actieplan met prioriteiten en te nemen stappen om de verschillende onderwerpen aan te pakken. Dit kunnen bv acties zijn op het gebied van recruitment, uitstroom of training.
IMPLEMENTEER
4. IMPLEMENTEER
Het implementeren van het actieplan vraagt om samenwerking met verschillende afdelingen. Efficiënt budgetbeheer, goed time management, heldere communicatie en afstemming met IT, Ondernemingsraad, hoger en midden management zorgen voor een soepele implementatie.
Evalueer
5. EVALUEER
Evalueer of de invoering van het strategisch personeelsplan voldoet aan de verwachtingen. Stel bij waar nodig en verbeter zo continue de kwaliteit van uw personeel.
Bel
Neem contact op om vrijblijvend te bespreken hoe het gebruik van HR Data uw organisatie klaar kan maken voor de toekomst

CONTACT

info@crabet.com

 

CRABET

Voor Wenbare Organisaties