TEAMONTWIKKELING

Slagvaardige teams met een open cultuur en transparante communicatie komen er niet vanzelf. Het gaat om vertrouwen en veiligheid, de openheid om je mening te durven geven. Dat iedereen zich gehoord voelt en erkenning krijgt, dat je elkaar als vanzelfsprekend complimenten geeft en zaken teruggeeft waar je niet blij mee bent. Vaak hebben teams een blik van buiten nodig om te groeien naar meer volwassenheid en zelfstandigheid.

Sjenet begeleidt teams onder andere op het gebied van Teamcoaching en Veiligheid in Teams

TEAMCOACHING

Alle antwoorden zijn al in het  team aanwezig. Sjenet kijkt naar de beweging  van de onderstroom en laat teamleden ontdekken wat er al is. Ze faciliteert dit proces door de juiste vragen te stellen en zelfreflectie binnen het team te bevorderen.

1. Luisteren

 • Wat speelt er?
 • Wat zijn belangrijke waarden in het team?
 • Welk gedrag is gewenst en ongewenst?
 • Waar wil het team naartoe?
 • Wat is er al gedaan?
  Wat is er al gedaan?

2. Onderzoeken

 • Wat is het speelveld?
 • Wat is de plek van de teamleden?
 • Hoe ziet de balans van geven en nemen eruit?
 • Welke dynamieken spelen er?
 • Wat mag er niet gezegd worden maar heeft grote invloed ?
  Wat is er al gedaan

3. Plan van aanpak

 • Wat zijn de kaders? Duidelijke taken verantwoordelijkheden
 • Hoe ziet het contact met management eruit?
 • Inhoud van werkzaamheden
 • Onderlinge samenwerking
 • Geven van feedback

Kwetsbaarheid gaat niet over winnen of verliezen. Het gaat om de moed jezelf te laten zien.’

Brene Brown

 

CRABET_Teamontwikkeling

SOCIALE VEILIGHEID

Hoe zorg je voor stevige teams waarin ieder teamlid zich gezien en gehoord weet?
Hoe zorg je voor een veilige en open werkcultuur waarin medewerkers elkaar (durven) aanspreken en er een gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor de sfeer in het team?
Door haar ervaring in het geven van workshops rondom dit thema en als begeleider van groepsprocessen is Sjenet hierin een ervaren adviseur die met u op weg gaat om te bouwen aan een veilige en plezierige werkomgeving.

Sociale Veiligheid gaat over Cultuur en Structuur. Heldere kaders en richtlijnen, formele documenten zoals een gedragscode en een loket waar medewerkers terecht kunnen wanneer ze onveiligheid ervaren vormen de basis. De Cultuurkant vraagt vervolgens om gerichte aandacht en interventies om zodoende te komen tot een veilige werkomgeving voor elke medewerker. Dat houdt onder andere in dat leidinggevenden in staat zijn en zich veilig genoeg voelen om het goede gesprek te voeren en te weten welke interventie er op welk moment nodig is. Sjenet begeleidt organisaties en leidinggevenden hierin door middel van advies, workshops en/ of coaching.

proces.
Lees verder voor WORKSHOPS

CRABET_DISC

TEAMONTWIKKELING MET DISC

Hoe bouw je aan teams waarin openheid, veiligheid en vertrouwen vanzelfsprekend zijn? Gebruik de ervaring van Sjenet om samen met uw team te bouwen aan een open en veilige cultuur. Sjenet gebruikt oa de DISC Assessments om inzicht te krijgen in ieders persoonlijkheidsstijl  en wat dat betekent voor het samenwerken als team, communicatie en omgang met conflicten.  Daarnaast geeft de DISC een handvat om te zien waar ieders kracht ligt.

proces.
Lees verder voor TEAM WORKSHOPS

WORKSHOPS

     WORKSHOP VEILIGHEID IN TEAMS

 • Hoe herken je onveiligheid?
 • Hoe bepaal je de juiste interventie?
 • Hoe voer je het gesprek?
 • Hoe voorkom je onveiligheid?

LEIDEN TEAM BIJEENKOMST

 • In overleg stellen we de inhoud vast
 • Combinatie van Teambuilding en inhoud
 • Interactief
 • Belangrijke zaken komen op tafel

     DISC VOOR TEAMS

 • Introductie DISC
 • Wat zegt DISC over jezelf
 • Wat is het teamprofiel en wat zegt dat
 • Betere samenwerking met DISC

     DISC VOOR MANAGERS

 • DISC in 30 minuten
 • Wat zegt DISC over jezelf
 • Hoe gebruik je DISC in je team
 • Een beter management team met DISC

CONTACT

info@crabet.com

 

CRABET

Voor Bovenstroom en Onderstroom