‘Als iets niet lukt, heb je niet gefaald maar geleerd

ZELFSTURING

Zelfsturende teams, verantwoordelijkheden laag in de organisatie leggen, eigenaarschap hoe gaat dat eigenlijk en is het echt de manier om teams beter te laten functioneren en presteren?
Na allerlei succesverhalen in de zorg zijn er steeds meer teams binnen gemeenten, zorg en onderwijs waarin men werkt met zelfsturende teams. Het team is gezamenlijk verantwoordelijk voor de dienst die zij leveren, de organisatie van het werk en de manier van samenwerken. Er wordt gebruik gemaakt van ieders kwaliteiten en besluiten worden genomen op basis van consensus. Er is geen manager maar een teamcoach.

Crabet begeleidt de transitie naar Zelfsturing in 3 stappen

1. De basis op orde
Zelfsturing is er niet van de een op andere dag. Het vraagt een gedegen voorbereiding zodat medewerkers gemotiveerd zijn om ermee aan de slag te gaan en actief mee te doen.

 • Startbijeenkomst met medewerkers
 • Onderzoek naar huidige manier van werken en kennismaking met inhoudelijke kant van het werk
 • Gebruik van DISC Assessments om helder te krijgen waar ieders kracht ligt
 • Teambijeenkomst waarin randvoorwaarden voor zelfsturing worden geformuleerd

Wanneer de basis is gelegd gaan we verder naar de volgende stap
Wanneer
2. Zelfsturende manier van werken

 • Met elkaar bepalen welke mate van zelfsturing bij het team past
 • Bepalen van de stappen die nodig zijn om daar te komen
 • Wat is de missie of het hogere doel van het team
 • Welke werkzaamheden en taken liggen er bij het team
 • Wat zijn de verantwoordelijkheden en rollen die daarbij horen
 • Wie gaat welke rol uitvoeren zowel op inhoud als proces niveau
 • Hoe wordt het team begeleid, wat heeft het team nodig

Als bovenstaande zaken helder zijn, kan worden gestart met het werken als zelfsturend team
Wanneer
3.  Evalueren en Aanpassen
Gedurende het werken als zelfsturend team, loopt het team tegen allerlei zaken aan. Dat hoort bij het proces en het is dan ook zaak om de tijd te nemen om te wennen aan deze manier van werken, te kijken wat wel en niet werkt en eventueel zaken aan te passen.
De volgende zaken komen vaak aan de orde:

 • Hoe werkt de teambegeleiding
 • Persoonlijk leiderschap in een zelfsturend team
 • Hoe ga je om met conflicten
 • Zijn de rollen en verantwoordelijkheden helder
 • Hoe gaat het met beoordelen en belonen
 • Is er voldoende oog voor iedereen

Wilt u sparren over uw zelfsturende team, heeft u behoefte aan een verdiepingsslag, wilt u starten met zelfsturing? Neem contact op

text

CONTACT

Info@crabet.com

 

CRABET

Voor Wendbare Organisaties